[layerslider id="1"]

Drömmen om en idrottshall

Drömmen om en idrottshall har funnits länge i församlingen. Speciellt i tider då framförallt LOIF tog fart och hade snabb tillväxt. Vi såg hur innebandysektioen tog fart och lagen skördade stora framgångar. Den gymnastiksal som inryms i kyrkbyggnaden har inte räckt till de behov som idrottsverksamheten och framförallt vår kristna skola har. Därför har vi varit beroende av att hyra in oss i andra anläggningar under lång tid. Det skulle vara skönt att ha tillgång till en egen stor idrottshall.

IMG_0090

Insamling påbörjas

För några år sedan startade därför en insamling. Under de två år som insamlingen pågick fick man in åtta miljoner, vilket visar på starkt engagemang i denna dröm! Om du bidrog till detta skall du ha ett stort tack! Parallellt med insamlingen togs ritningar fram på tänkt utförande. Och så för ett och ett halvt år sedan fick vi bygglov på hallen.

 

Projektet stannade tyvärr sedan av. En anledning var givetvis att kostnaderna visade sig vara betydligt högre än de intäkter som man räknat med. Detta är i sig inget ovanligt för ett byggprojekt, men har varit extra tråkigt då många har väntat på detta under lång tid.

Omtag i processen

Sedan i vintras har däremot ett omtag i projektet gjorts. Församlingens fastighetsbolag Krokshall har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Jan Blom, Johan Lundberg och Andreas Thoor. Mycket arbete har lagts ned på att gå igenom behoven, utformning av idrottshallen och arbete med finansieringslösningar.

Hittar nyckelpersoner

I våras hade vi glädjen att välkomna en ny kraft in i projektet. Vi fick då möjligheten att kunna projektanställa Magnus Gidlöf, som till sommaren tillsammans med sin familj flyttar till Uppsala. Magnus har arbetat som sportchef i Oskarshamns tennisklubb. Han har även jobbat som idrottslärare på ETEC-gymnasiet och är projektledare för idrottsskolan Kallehopp.

 

Hans stora erfarenhet på området öppnar upp för nya kreativa lösningar, förutom uthyrning till externa föreningar; skapa idrottsskola-där man kan prova på olika idrotter, friskvård, mässor och event. Vi skulle vilja skapa förutsättningar för att få alla människor att röra på sig, oavsett kön, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. Att skapa integrationsprojekt med människor från andra länder och kulturer vore väldigt roligt, och ligger i linje med församlingens övriga verksamhet. Ja, listan skulle kunna göras lång…

image.php

Magnus Gidlöf

Vi är intresserade av dig

Vi skulle vilja skapa ett brett engagemang både kring verksamheten som skall bedrivas och själva byggprojektet.

Just nu pågår mycket planeringsarbete. Och vi är intresserad av dig. Vi önskar ta del av dina tankar och idéer.

 

Har du frågor kring projektet, eller vill du bidra med arbetskraft, material eller annat skulle vi uppskatta detta mycket. Tag då kontakt med oss.

 

Vi träffas regelbundet i kyrkan varannan onsdag, ojämn vecka, kl 6.45-8.00 till frukostmöten där vi samtalar, ber och planerar. Alla välkomna. Kontakta oss för att få löpande information.