Blog

En av många förväntansfulla

  |   Okategoriserade

Efter ett givande möte med Maria där jag fick ta del av hennes längtan av en ny idrottsarena, togs denna bild. Maria ville höra mer om våra tankar om idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hur den kommer att se ut praktiskt får framtiden utvisa men att Paraidrott ligger oss varmt om hjärtat är helt klart.